Reklama
 
Blog | Tomáš Nahodil

Co všechno čeká na doplněnou Radu České televize?

V patnáctičlenné Radě České televize je nyní šest volných míst. Na programu sněmovního volebního výboru (jinak též pro jeho angažovanost v přípravách voleb do mediálních rad – Rady České televize, Rady Českého rozhlasu a Rady České tiskové kanceláře – označovaného i jako mediální výbor) by měl v tomto týdnu být i návrh na vyhlášení výzvy k předkládání nominací pro dovolbu pěti z těchto šesti chybějících radních.

Pokud předsedkyně Sněmovny výzvu vyhlásí, nominovaly by kandidáty do televizní rady během patnáctidenní lhůty organizace a sdružení představující kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy (§ 4 odst. 2 zákona o České televizi). Následovalo by jejich veřejné slyšení (grilování) před členy sněmovního volebního výboru, případná zužující předvolba při počtu kandidátů větším než patnáct a nakonec volba plénem Sněmovny.

Před doplněnou Radou České televize bude podle mne stát několik naléhavých úkolů. Až na ten poslední technický bych je všechny souhrnně označil jako návrat k původním veřejnoprávním hodnotám.

Prvním z nich by měla být důsledná depolitizace činnosti rady. Zvlášť od svého doplnění před dvěma lety o některé kontroverzní radní totiž televizní rada častěji než cokoli jiného sloužila spíše jako převodová páka zájmů bývalé vládní koalice a těch stran a hnutí, které ji v předchozí Sněmovně otevřeně či mlčky podporovaly. V každodenní činnosti rady by měla být zřetelněji vidět ochrana nezávislosti České televize, jejíž zpravodajství patří přes aktuální nelichotivé středoevropské (maďarské a polské) mediální poměry ke špičce, a to navzdory svému zázemí. Doplněná rada by proto měla pokračovat v podpoře záměru současného vedení televize vybudovat na Kavčích horách novou moderní budovu zpravodajství (je-li Průmysl 4.0 označením pro současný trend v digitalizaci a pro změny ve výrobě a na trhu práce, tak tedy OTN 4.0). A konečně by televizní rada měla směrem dovnitř upravit jednací řád tak, aby její členové mohli hlasovat i tehdy, jsou-li k jednání rady připojeni on-line.

 

Reklama