Reklama
 
Blog | Tomáš Nahodil

Problémům s advokátními úschovami ve Sberbank mohly předejít osvěta a prevence

V době před posledním sněmem České advokátní komory i v jeho průběhu (22. října 2021) se převážně z řad advokátů ve věku mezi třiceti a čtyřiceti lety ozývaly zřetelně formulované náměty, aby Komora do budoucna byla, na rozdíl od uplynulých let, advokátům více a lépe nápomocná s podporou a při řešení problémových či nestandardních situací, s nimiž se advokáti při poskytování právních služeb svým klientům potýkají. Někteří advokáti, kteří s touto vizí loni na podzim kandidovali do představenstva Komory, já rovněž, tomu ve zkratce říkali Komora jako servis. Či ještě lépe Komora jako user friendly servis.

Kdyby Komora advokátům takový servis v minulosti poskytovala – a v závěru konkrétně uvedu, jaký mám na mysli – problém s advokátními úschovami ve Sberbank by nenastal, a pokud přesto ano, dost možná ne v takovém měřítku, že na jednom z padesáti účtů advokátních úschov vedených u Sberbank leží více než 100 milionů korun.

K rychlému uvedení do souvislostí a k orientaci v tom, co všechno se v posledních dnech odehrává okolo advokátních úschov ve Sberbank, doporučuji mimořádně dobré články Evy Moniové a Martina Jašminského ze serveru Seznam Zprávy. Obsahují důležitý kontext. Budu na ně navazovat.

Snaha Komory prosadit, aby právě z advokátních úschov vedených u Sberbank byly vyplaceny všechny peníze, a ne jen max. 100 tisíc euro, resp. dvojnásobek, kolik nejvýše může být náhradou za uložené vklady vyplaceno z ostatních účtů u Sberbank, by jednoznačně znevýhodnila ty, co měli u téhle banky na svých běžných nebo spořicích účtech uloženo po přepočtu na koruny víc než jen náhradový limit 2,5 milionů. Návrh advokátní komory vyplatit advokátní úschovy vedené u Sberbank v plné výši by proti sobě v konečném důsledku postavil i advokáty. Zatímco jedni u téhle banky vedli účty advokátních úschov, jiní poskytují právní služby lidem, firmám, obcím i krajům, co měli na svých běžných a spořicích účtech u Sberbank uloženo i násobně víc, než kolik peněz tam bylo deponováno na advokátních úschovách, a tito jejich klienti by měli být uspokojeni jen náhradou do výše 2,5 milionů korun? Kdo by v takovém případě zastupoval jejich nároky vůči státu a kdo by jim sepsal žaloby? Advokáti.

Všechny peníze na bankovních účtech jsou ze zákona o bankách pojištěny stejně, bez ohledu na typ a účel účtu, do výše 100 tisíc euro na jednoho klienta banky, resp. na dvojnásobek ve specifických případech. Účty advokátních úschov, na nichž nejčastěji dočasně leží peníze od kupujícího pro prodávajícího (kupní cena), z tohoto pravidla nemají výjimku.

Systémovým řešením by proto bylo, kdyby advokátní komora prosazovala navýšení platných zákonných limitů pro výplatu náhrad všem bez rozdílu. Návrh novely zákona o bankách může už dnes předložit ministerstvu financí, poslancům i senátorům. Také může využit toho, že má v Bruselu svou pobočku a že Česká republika bude od července do prosince předsedat EU. Limity pro výplatu náhrad podle zákona o bankách totiž vycházejí z evropského práva. Duben a květen může ve spolupráci s ostatními evropskými advokátními komorami věnovat lobbování mezi europoslanci pro přijetí konkrétní novely příslušných evropských předpisů.

Směrem k advokátům by Komora měla začít být více user friendly i v otázce advokátních úschov, obdobně jako již advokátům sama nebo ve spolupráci s jinými subjekty pomáhá například školeními o kyberbezpečnosti, vztahu mezi advokátem a klientem apod. Jak totiž ve svém článku pro Seznam Zprávy píše Martin Jašminský, „zástupci měst a obcí i řada firem a advokátů podcenili při rozhodování o výběru banky politické riziko. Mnozí o něm zřejmě donedávna neslyšeli, takže si ho ani nepřipouštěli a stačilo jim ujišťování České národní banky v rámci publikování zpráv o finanční stabilitě, že tuzemský bankovní sektor je zdravý a dostatečně odolný proti případným finančním krizím.“ Není tedy pravda, že odpovědnost neleží ani zčásti na těch, co si ve Sberbank zřizovali své účty, i ty úschovní. Opak je pravdou, leží. Podcenili totiž souvislosti a kontext. Podcenili základní úvahu, obezřetnost a kroky obdobné obhlídce nemovitosti a právnímu auditu společnosti před jejich koupí. Ukládat po uchvácení Krymu (2014) peníze do banky, kterou v konečném důsledku vlastní ruský stát, zvláště poté, co ten Českou republiku loni označil za zemi jemu nepřátelskou, bylo rizikové. Podobně jako ukládat peníze do íránské nebo kubánské banky. Co nezakazuje zákon, před tím mohou varovat zdravý rozum, iniciativně vyhledané informace anebo ještě lépe školení od odborníků.

Ponechávát za takové situace ve Sberbank nadále otevřené účty s tím, že je to bezpečné, bylo naivní. Myslí si to i bývalá česká zástupkyně u Světové banky Jana Matesová.

Nevolám po tom, aby Komora advokátům doporučovala, natož nařizovala, v jaké bance mají účty úschov zřizovat, nýbrž aby advokátům podobně, jako to už léta dělá jinými tematickými školeními, zpřístupnila všechny dostupné informace, nejlépe ve spolupráci s odborníky – třeba právě s Janou Matesovou („…kraje a obce nyní argumentují, že podmínky u Sberbank byly výhodné a že byla k samosprávám velice vstřícná. Na finančním trhu ovšem vždy platí, že když jsou podmínky nadprůměrně výhodné, znamená to, že i riziko je nadprůměrně vysoké…“), o tom, jak banku vybírat a na co si při tom (na nabídku služeb zdarma pro svobodná povolání?, na nestandardně vysoké úroky z vkladů?) dát pozor. K advokátům se tak vůbec nemusely dostat informace České národní banky, cože to jsou tak zvané systémově významné banky (Československá obchodní banka, Česká spořitelna, Komerční banka, UniCredit Bank, Raiffeisenbank) a v čem tenhle jejich význam spočívá.

Advokátní komora je ze zákona místem příslušným nejen k rozhodování o kárných proviněních advokátů, ale od roku 2016 i k rozhodování sporů mezi klienty advokátů (spotřebiteli) a advokáty. Klient je laik. Nerozumí tomu, co jsou to systémově významné banky a v čem se liší od Sberbank. Není schopen posoudit míru rizika zřízení advokátní úschovy právě v bance v konečném důsledku ovládané ruským státem. Znát to je ale povinností a odpovědností profesionála, který spotřebiteli svou službu – advokátní úschovu v takové bance – prodává.

Osvěta mezi advokáty a prevence Komory před zřizováním účtů u potenciálně bezpečnostně (geopoliticky) rizikových bank jsou tedy mimořádně důležité. Komora na ně nemůže rezignovat. Měla by se na ně zaměřit. Je totiž v jejím vlastním zájmu, což ostatně potvrdilo právě jednání členů představenstva Komory v záležitosti advokátních úschov přímo ve Sněmovně, aby advokátní úschovy zůstaly pro klienty advokátů nadále důvěryhodné. Klienti totiž budou vždycky vycházet z toho, že peníze skládají na účty advokátních úschov advokátům, a ne konkrétním bankám.

Reklama