Reklama
 
Blog | Tomáš Nahodil

Budou stávkovat i čeští advokáti?

Agentura REUTERS zveřejnila počátkem týdne zprávu, že trestní obhájci činní u soudů v Anglii a Walesu, začnou nepřetržitě stávkovat za vyšší odměny. Doteď se ve své stávce, víceméně jen manifestační, střídali. Od září v ní budou non-stop. A časově neomezeně.

Informaci českým čtenářům, počítaje v ně i české advokáty, zprostředkoval zpravodajský web České advokátní komory Advokátní deník, což mě přimělo napsat dnešní blog.

České obhájce ex offo, tedy ty, které pro obhajobu v konkrétní trestním případu ustanoví soud (nemá smysl porovnávat obhájce účtující svým klientům smluvní odměnu, a ani je teď nemám na mysli), s těmi anglickými a velšskými spojuje zajímavý moment. Podle místopředsedkyně tamní Komory trestních advokátů Kirsty Brimelow se jejich příjem v důsledku různých státních škrtů a podfinancování justice od roku 2006 snížil o osmadvacet procent. Právě rok 2006 je pro srovnání s českými obhájci ex offo klíčový. 1. září 2006, tedy před šestnácti lety, totiž v účinnost vstoupila poslední zásadní novelizace českého advokátního tarifu, která ustanoveným obhájcům naposledy významně zvýšila jejich odměnu.

Advokátní tarif je vyhláška ministerstva spravedlnosti, určující odměnu advokátů nejen za obhajobu ex offo, ale i jsou-li soudem ustanoveni k zastupování účastníků omezených na svéprávnosti nebo neznámého pobytu. Slouží též jako tabulka pro výpočet ceny právních služeb, nedohodnou-li se advokáti s klienty na ceně jiné, tak zvané smluvní.

Od roku 2006 se značně změnila hodnota peněz a vzrostla cena nákladů (informačních právních systémů, odborné komentářové literatury, počítačů, tiskáren, notebooků, mobilních telefonů, automobilů, pohonných hmot, energií, nájemného, mezd zaměstnanců a zákonných odvodů, daně z přidané hodnoty apod.), které čeští obhájci ex offo, popřípadě advokáti ustanovovaní soudy opatrovníky osobám neznámého pobytu, tak jako kterýkoli jiný podnikatel, nutně musejí promítat do svých odměn. Podle Českého statistického úřadu činila inflace v České republice za roky 2007 až 2021 dohromady 34 %.

Přičtěte k nim letošních odhadovaných průměrných inflačních 16 % a jste na padesátiprocentní inflaci za posledních šestnáct let.

Čeští advokáti jsou tedy v mnohem horší situaci než jejich kolegové v Anglii a Walesu, kteří si za stejných posledních šestnáct let stěžují „jen“ na osmadvacetiprocentní znehodnocení svých příjmů.

Česká republika zažila mnoho stávkových pohotovostí i stávek. Za své odměňování manifestovali a nepracovali (někteří) železničáři, tramvajáci, učitelé i lékaři. Události z Anglie a Walesu ukazují, že tabu není ani stávka obhájců. Ostatně, není důvod, aby byla. Každý, i advokáti ustanovení obhájci ex offo a opatrovníky, chce pracovat za důstojnou odměnu, která v tomto případě v prvé řadě odráží odborné vysokoškolské vzdělání, složení advokátních zkoušek a zkušenosti s trestní obhajobou nebo civilním řízením, ve druhé řadě pak náklady na menší či větší advokátní kancelář a její zaměstnance každého z advokátů.

Český advokátní tarif sice doznal v poledních letech několika vstřícných změn, to ale vždycky jen díky Ústavnímu soudu, který zrušil nedůvodně nízké ohodnocení advokátů coby soudy ustanovovaných opatrovníků v civilních případech. Autor advokátního tarifu, ministerstvo spravedlnosti, rušení těchto protiústavních ustanovení v důsledku podávání ústavních stížností jednotlivými advokáty přihlíželo, dokud je Ústavní soud nezrušil všechna, místo aby je z tarifu raději samo jeho rychlou novelou naráz vypustilo už po jeho prvním nálezu.

Takové změny jsou ale nedostatečné. Kromě toho anebo právě proto, že jsou důsledkem rozhodování Ústavního soudu, nejsou koncepční ani systémové, protože současný advokátní tarif je především víc než co jiného morálně zastaralý. Mezi účtovatelnými úkony právní služby spočívajícími v obhajobě ex offo například figuruje jen porada s klientem delší než jedna hodina, ačkoli většinu záležitostí týkajících se vývoje trestní kauzy dnes obhájci se svými klienty dovedou probrat během půl či tři čtvrtě hodiny. Stejně tak nejde, aby advokát ustanovený jako obhájce ex offo nebo opatrovník vyúčtoval soudu na své odměně i přípravu ke každému soudnímu jednání, protože dnešní tarif takový úkon právní služby, jakkoli ho objektivně musí podstoupit každý pečlivý advokát, prostě nezná.

Odměna za ustanovenou obhajobu ani za výkon ustanoveného opatrovník sice zpravidla není jediným příjmem českých advokátů, protože ti své právní služby poskytují i dalším klientům v řadě jiných sporných i nesporných právních případů. Rozhodně ale, zejména na menších městech, není natolik bezvýznamným příjmem, za který by se českým obhájcům nemělo vyplatit veřejně manifestovat před ministerstvem spravedlnosti, vyhlásit stávkovou pohotovost a třeba i stávkovat.

Reklama