Reklama
 
Blog | Tomáš Nahodil

Kauza Vrbětice: Tady už nepůjde jen o obecné ohrožení…

Oznámení české vlády o vyhoštění osmnácti ruských diplomatů v reakci na pravděpodobný podíl ruských zpravodajských služeb na výbuchu muničního skladu ve Vrběticích (2014) naznačuje, že trestněprávní rozměr tohoto případu může být širší, než že se jeho vyšetřování vedlo či nadále povede jen pro trestný čin obecného ohrožení (§ 272 tr. zák.).

V úvahu může přicházet hned několik dalších právních kvalifikací dle tr. zák., přičemž u některých z nich je trestná již jejich příprava:

 • nepřekažení trestného činu (§ 367)
 • neoznámení trestného činu (§ 368)
 • porušení tajemství dopravovaných zpráv (§ 182)
 • legalizace výnosů z trestné činnosti (§ 216)
 • neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací (§ 230)
 • opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat (§ 231)
 • poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení (§ 276)
 • nedovolené ozbrojování (§ 279)
 • vývoj, výroba a držení zakázaných bojových prostředků (§ 280)
 • nedovolená výroba a držení radioaktivní látky a vysoce nebezpečné látky (§ 281)
 • nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy (§ 283)
 • teroristický útok (§ 311)
 • teror (§ 312)
 • účast na teroristické skupině (§ 312a)
 • financování terorismu (§ 312d)
 • vyzvědačství (§ 316)
 • ohrožení utajované informace (§ 317)
 • padělání a pozměnění veřejné listiny (§ 348)
 • účast na organizované zločinecké skupině (§ 361)
 • nadržování (§ 366)
 • agrese (§ 405a).

Trestným činem spáchaným na našem území se podle trestního zákoníku rozumí i takové jednání, jehož se tu pachatel dopustil třeba jen zčásti, a to i když jeho následek nastal anebo měl zcela nebo dílem nastat v cizině (§ 4 tr. zák., tzv. zásada teritoriality).

Reklama

Některé výše uvedené trestné činy mohou být tzv. fakticky konzumovány. To znamená, že spáchání některých z nich mohlo být jen bezvýznamným prostředkem či vedlejším produktem jiných mnohem závažnějších trestných činů. Pachatel by pak byl trestně stíhán jen za ty závažnější.

Trestný čin může být spáchán jedním pachatelem anebo vícero, kteří se stávají jeho spolupachateli. V páchání trestné činnosti jim mohou pomáhat, k trestné činnosti je navádět anebo ji přímo organizovat další lidé, jejichž trestní odpovědnost je odvislá od toho, do jakého stadia se dostala trestná činnost samotných pachatelů.

Diplomaté jakožto osoby požívající výsad a imunit podle zákona nebo mezinárodního práva jsou z pravomoci českých orgánů činných v trestním řízení (policie, státního zástupce, soudu) vyňaty (§ 10 tr. ř.), tzn. že jejich trestní stíhání je nepřípustné [§ 11 odst. 1 písm. c) tr. ř.].

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama